สินค้าแอมเวย์ (Amway Product) : นิวทริแพลนท์ เอจี NUTRIPLANT AG

สินค้าแอมเวย์ (Amway Product)
นิวทริแพลนท์ เอจี NUTRIPLANT AG

ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ซึ่งเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชผลทางการเกษตรชนิดฉีดพ่นทางใบ
ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้พืชผ่านช่วงระยะพัฒนาการที่สำคัญ
เช่น ระยะเริ่มเจริญเติบโต ระยะออกดอก ระยะเริ่มติดผล ซึ่งเป็นช่วงที่พืชต้องการธาตุอาหารมากที่สุด
ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายต่างๆ ส่งผลให้ได้ผลผลิตตามลักษณะทางพันธุกรรม
อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นิวทริแพลนท์ เอจี จึงประกอบด้วยสาร
อาหารอินทรีย์ ได้แก่โปรตีนกรดอะมิโนและคาร์โบไฮเดรตผสมผสานกับธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร
ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) สังกะสี (Zn) โบรอน (B)
โคบอลท์ (Co) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และโมลิบดีนัม (Mo)
อย่างสมดุล เพื่อให้พืชผลผ่านช่วงวิกฤต และให้ผลผลิตได้อย่างสูงสุด

รหัส 219499
ขนาด 1 ลิตร
PV 380 BV 1,090
ราคาสมาชิก 1,090 บาท
ราคาปลีก 1,365 บาท
************ หมายเหตุ : กดปุ่ม submit ได้เมื่อ โหวตครบทุกข้อแล้วเท่านั้น ************