สินค้าแอมเวย์ (Amway Product) : นิวทริแพลนท์เอ็นพีเค พลัส NUTRIPLANT NPK PLUS

สินค้าแอมเวย์ (Amway Product)
นิวทริแพลนท์เอ็นพีเค พลัส NUTRIPLANT NPK PLUS

ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักชนิดน้ำพ่นทางใบสูตร 4-18-18 ช่วยการเจริญเติบโตของพืข พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมแด่พืชในช่วงระยะที่พืชต้องการพัฒนาและเจริญเติบโต ออกดอก และออกผล ใช้นิวทริแพลนท์ เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมนิวทริแพลนท์ เอจี และสารเสริมประสิทธิภาพแอ็ปซ่า-80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปริมาณและคุณภาพพืชผลทางการเกษตร

************ หมายเหตุ : กดปุ่ม submit ได้เมื่อ โหวตครบทุกข้อแล้วเท่านั้น ************