สินค้าแอมเวย์ (Amway Product) : สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 Apsa-80 All Purpose Spray Adjuvant Concentrate

สินค้าแอมเวย์ (Amway Product)
สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80
Apsa-80 All Purpose Spray Adjuvant Concentrate

สูตรเข้มข้น ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารละลายสำหรับฉีดพ่นชนิดต่างๆ มีสารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีต่างๆ เช่น สารป้องกันกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช และปุ๋ยเคมี ช่วยให้สารเคมีกระจายตัว และเป็นสารกระตุ้นให้ใบพืชเปียกอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เป็นผลให้สารเคมีที่ฉีดพ่นเปียกและครอบคลุมพื้นที่บนใบได้ดี จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีทางการเกษตรดังกล่าว ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น แอ็ปซ่า-80 ใช้ได้กับพืชทั้งที่กำลังเจริญเติบโตและพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว ทั้งยังช่วยรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ฉีดพ่น ป้องกันการอุดตันของหัวฉีด ไม่ทำให้อุปกรณ์เป็นสนิมผุพัง และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

วิธีใช้

ควรอ่านฉลากของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวิธีผสมโดยเฉพาะ รวมทั้งข้อควรระวังเสียก่อน
ในการเริ่มทดลองใช้ครั้งแรก ควรทดลองผสมแอ็ปซ่า-80 กับสารเคมีอย่างละเล็กน้อย (ตามสัดส่วนที่แนะนำ) เข้าด้วยกัน ตรวจสอบความเข้ากันได้ของสารก่อนฉีดสเปรย์ และแนะนำให้ลองใช้ในพื้นที่เล็กๆ เพื่อดูผลก่อนการใช้ทั่วบริเวณ

1. ใส่น้ำลงไปในแท็งค์หรือถังฉีดสเปรย์ ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน แล้วเปิดเครื่องปั่นหรือเครื่องกวน
2. เติมแอ็ปซ่า-80 ลงในแท็งค์ ปล่อยให้ผสมและกระจายเข้ากับน้ำ
3. เติมสารชนิดนั้นๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ข้อแนะนำการใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องจากมีความเข้มข้นสูง จึงใช้ในปริมาณต่ำเพียง 1 2 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับพืชต้นอ่อน มียอดอ่อน แทงช่อดอก หรือพืชในอวบน้ำ
สำหรับพืชที่ต้องการให้ผิวเป็นสีนวล ควรหยุดใช้ก่อนเก็บผลผลิตเป็นเวลา 15 20 วัน
ในการใช้แต่ละครั้ง ควรผสมแอ็ปซ่า-80 กันสารเคมีเพียง 1-2 ชนิดเท่านั้น
ในสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง ควรใช้ในปริมาณต่ำ ถ้าเป็นร้อนชื้น ฝนตกชุก ให้ใช้ในปริมาณปานกลางถึงสูง
ควรตวงแอ็ปซ่า-80 เป็น ซีซี. โดยใช้อุปกรณ์ตวง
เมื่อผสมแอ็ปซ่า-80 กับสารเคมีแล้วควรใช้ให้หมดในแต่ละครั้ง

รหัส E9268
ขนาด 9.5 ลิตร
PV 1,231 BV 3,532
ราคาสมาชิก 3,532 บาท
ราคาปลีก 4,415 บาท
************ หมายเหตุ : กดปุ่ม submit ได้เมื่อ โหวตครบทุกข้อแล้วเท่านั้น ************